Kontakt handlowy: 606 351 303

Nawozy

 

 

 

 

 

 

Saletra amonowa

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez. Azot jest zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw. Saletra amonowa jest wzbogacona magnezem, który jest jednym z najbardziej niezbędnych pierwiastków do wzrostu i rozwoju roślin, spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii. Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Więcej informacji…

Canwil z magnezem

Ten rodzaj saletrzaku jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem dolomitowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.
CANWIL z magnezem jest uniwersalnym nawozem azotowym. Nadaje się do stosowania w uprawie wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu, lub wysiew przed spodziewanymi opadami deszczu.
Magnez zawarty w CANWILU jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Więcej informacji …

Canwil S z siarką

CANWIL S z siarką jest to nawóz gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Ten rodzaj nawozu jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem anhydrytowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepieniem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.
CANWIL S jest uniwersalnym nawozem azotowym. Może być stosowany w uprawie wszystkich roślin uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu. Siarka zawarta w CANWILU S zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na zawartość i jakość białka w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Więcej informacji …

 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyńska Saletra Amonowa

Uniwersalny nawóz azotowy o szybkim i trwałym działaniu, wzbogacony o magnez i wapń. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji Kędzierzyńska Saletra Amonowa® spełnia kryteria bezpieczeństwa, dzięki czemu nie klasyfikuje jako materiał niebezpieczny. Ten fakt pozytywnie wyróżnia ją spośród zarówno krajowych, jak i  europejskich saletr.  Kędzierzyńska Saletra Amonowa® nie jest niebezpieczna w transporcie, magazynowaniu i stosowaniu, jak inne saletry. Daje to też zdecydowanie niższe koszty transportu.

Więcej informacji…

Mocznik granulowany 46%

Mocznik granulowany 46% stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw jako najbardziej skoncentrowany nawóz azotowy pod postacią drobnych granulek o białej barwie i lekko wyczuwalnym zapachu amoniaku. Zalecany na wszystkie gleby z wyjątkiem kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo wapnowanych, pod wszystkie rośliny.
Więcej informacji…

Saletrzak | Salmag

Saletrzak to uniwersalny, granulowany mechanicznie nawóz azotowy.

 • jest cennym źródłem azotu (27,5%); w postaci szybko działającej formy azotanowej (13,7%) oraz formy amonowej (13,8%), o spowolnionym działaniu, co zapewnia optymalne warunki rozwoju;
 • jest uniwersalny – umożliwia aplikację pod wszystkie rodzaje upraw, bez względu na okres stosowania (przedsiewnie, pogłównie);
 • jej skład został wzbogacony o wapń (3,5% CaO) i magnez (4% MgO), co podwyższa efektywność wchłaniania azotu przez system korzeniowy roślin i zmniejsza jego straty, podwyższając opłacalność nawożenia, chroni też wody podskórne przed zanieczyszczeniem związkami azotu;
 • wszystkie zawarte w Salmagu® składniki pokarmowe wsytępują w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny;
 • struktura granulki zabezpiecza azot przed szybkim wypłukiwaniem, a tym samym przezd jego stratami;
 • granule posiadają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i twardość, dzięki czemu:
 • nawóz nie zbryla się i nie kruszy, jest odporny na ścieranie w trakcie transportu i magazynowania,
 • możliwość aplikacji (rozsiewania) na duże odległości (nawet do 40m*) zmniejsza ilość przejazdów przez pole uprawne, a tym samym obniża koszty prowadzenia upraw,
 • dzięki wysokiej jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 2-5mm):
 • uzyskuje się wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co daje stabilną jakość plonów,
 • doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji,
 • każda granulka pokryta jest substancją przeciwzbrylającą, co daje gwarancję sypkości nawozu i zapobiega zbrylaniu;
 • nawóz nie zakwasza gleby, a regulując odczyn gleby stwarza dogodne warunki rozwoju dla potrzebnych roślinie mikroorganizmów glebowych;
 • ten produkt spełnia wszystkie wymagane kryteria bezpieczeństwa (certyfikat bezpieczeństwa PCBC i certyfikat o niewybuchowości IPO) – brak cech wybuchowych daje pełne bezpieczeństwo transportu, magazynowania i aplikacji;
 • jego skuteczność została sprawdzona na polach doświadczalnych.

Więcej informacji …

Salmag z borem | Salmag z siarką

 

 

 

 

 

 

 

AMOFOSKA NPK 5-10-25 uniwersalna

Jest  to  nawóz  przeznaczony  do  intensywnych  upraw roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawozem  tym  należy  w  pierwszej  kolejności nawozić  rośliny  okopowe  tj.  buraki  cukrowe, pastewne  i  ćwikłowe,  ziemniaki  oraz  rośliny strączkowe, motylkowe drobno-nasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len.

Więcej informacji …

AMOFOSKA NPK 5-10-25 pod rzepak

AMOFOSKA NPK+B 5-10-25 +0,1 jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, roślin kapustnych, roślin strączkowych, roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w czystym siewie. Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. We właściwie dobranej proporcji zapewnia wysoki plon odpowiedniej jakości. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru – mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn. Nawóz ten można stosować także do warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas i siarkę, do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sałaty.

Więcej informacji …

AMOFOSKA NPKMg+B 4-10-28-2

AMOFOSKA NPKMg+B 4-10-28-2+0,1przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, magnezu i boru. Jednak decydującym o jego przydatności do stosowania pod poszcze-gólne gatunki roślin uprawnych składnikiem jest bor. Nawozem tym należy w pierwszej kolejności nawozić rzepak ozimy i jary, buraki cukrowe, pastewne i ćwikłowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, motylkowe drobno-nasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len. AMOFOSKĄ NPKMg+B 4-10-28-2+0,1 można też efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas, magnez i bor, w pierwszej kolejności wszystkie warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki i sałatę. W sadownictwie jednym z najważniejszych mikroelementów jest bor, dlatego zaleca się stosowanie tego nawozu pod drzewa szczególnie wymagające boru – pod jabłonie, wiśnie, brzoskwinie i grusze. Nawozu nie należy stosować pod zboża ani na plantacjach traw nasiennych lub traw w czystym siewie uprawianych na paszę.

Więcej informacji …

AMOFOSKA 4-12-20

Amofoska 4-12-20 ze swoim stosunkiem ilościowym  fosforu  do  potasu  kwalifikuje  się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare   i ozime. Ze względu na siarkę zawartą w nawozie  poleca  się  stosować  go  pod  uprawy   rzepaku,  roślin  motylkowych,  użytków  zielonych oraz w uprawie warzyw  i  sadownictwie. Najlepsze efekty uzyskuje  się  stosując Amofoskę 4-12-20 na glebach ubogich w potas (gleby  lekkie  i  średnie)  oraz  w warunkach   niskiego  nawożenia  organicznego,  a  także   w uprawie  roślin potasolubnych  tj kukurydza, buraki, ziemniaki.

Więcej informacji …

AMOFOSKA NPKMg 4-12-12 + 2,5

Amofoska  4-12-12+2,5  w  związku  ze stosunkiem  ilościowym  fosforu  do  potasu(P2O5:K2O=1:1)  kwalifikuje  się  do  stosowania  przedsiewnego  pod  zboża  jare  i  ozime. Ze  względu  na  siarkę  zawartą  w  nawozie poleca się stosować go pod uprawy rzepaku, roślin  motylkowych  i  użytków  zielonych. Magnez  zawarty  w  AMOFOSCE  poprawia cechy jakościowe plonów, w tym również pasz zbieranych  z  użytków  zielonych, zwiększając w   runi  zawartość magnezu  niezbędnego  dla  zdrowia zwierząt.
Więcej informacji …

AMOFOSKA Corn NPKMg 4-10-22 +2

Amofoskę Corn można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczona jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawartość siarki gwarantuje właściwe wykorzystanie azotu, natomiast dodatek magnezu biorący udział w procesie fotosyntezy w roślinie zapewnia przyrost zielonej masy o dobrych walorach żywieniowych dla zwierząt. Azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny. Amofoska Corn jest dobrym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej ilości potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne.

Więcej informacji …

 

 

 

 

 

 

 

POLIFOSKA® 4

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

POLIFOSKA® 4 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 32% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 4 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin.

Więcej informacji …

POLIFOSKA® 6

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

POLIFOSKA® 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 17% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 6 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Więcej informacji …

Polifoska M – MAKS

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3.

POLIFOSKA® M-MAKS zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 16% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 14% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 4% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Wysoka zawartość dobrze przyswajalnego magnezu w tym nawozie pokrywa podstawowe potrzeby magnezowe roślin w całym okresie ich wzrostu.

Więcej informacji …