Kontakt handlowy: 606 351 303

Nasiona rzepaku

 

Hodowla Roślin Strzelce  | Monolit

 

  • jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w Polsce
  • duża elastyczność w stosunku do warunków pogodowych
  • niskie wymagania glebowe
  • wysoka mrozoodporność
  • wysoka zawartość tłuszczu w  nasionach
  • niska zawartość glukozynolanów gwarantujca wysokie parametry jakościowe śruty rzepakowej

Hodowla Roślin Strzelce  | Starter    NOWOŚĆ 2012

 

  • odmiana populacyjna
  • wysokie plonowanie (do 107 % wzorca w latach 2009-2010).
  • wczesny termin kwitnienia i dojrzewania  – najwcześniejsza odmiana w Polsce!
  • odmiana dobrze rozgałęziająca się
  • niska zawartość glukozynolanów  ( 10,1 µM/g w 2010 r.)
  • wysoka zawartość tłuszczu (46,3 % w 2010 r.)
  • rośliny średniej wysokości
  • dobra odporność na choroby grzybowe

 

KWS Polska | Kadore

 

  • doskonały do wczesnego, ewentualnie średnio wczesnego siewu
  • bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania wśród liniowych odmian rzepaków
  • bardzo wysoka masa tysiąca nasion i średni poziom zaolejenia
  • odmiana niska o mocnych łodygach  – bardzo odporna na wyleganie
  • średniopóźny okres rozwoju wiosennego – kwitnie w późniejszym terminie niwelując ryzyko destrukcyjnego wpływu wczesnowiosennych przymrozków
  • wysoka zdrowotność, niska podatność na suchą zgniliznę kapustnych
  • polecany do intensywnej uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych