Kontakt handlowy: 606 351 303

O nas

Elewator w Koronowie Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 7

86-010 Koronowo

NIP: 554-030-91-17

REGON: 090063789

KRS: 0000074114

Rachunki bankowe:

Bank Spółdzielczy:
95 8144 0005 2001 0002 1496 0001
PKO Bank Polski S.A.
06 1440 1215 0000 0000 0185 8939
elewator

 

 

 

Spółka z o.o. „Elewator w Koronowie” powstała 13 lipca 1992r. Naszym celem nieprzerwanie jest skup i przechowywanie zbóż oraz rzepaku, a także dostarczanie środków do produkcji rolnej między innymi takich jak materiały siewne, pasze, koncentraty, nawozy i komponenty gospodarstwom rolnym z terenów województwa kujawsko-pomorskiego i ościennych. Działalność tą prowadzimy w oparciu o zaplecze techniczne w postaci elewatora zbożowego o pojemności 50 tys. ton i zakładu nasiennego o powierzchni składowej łącznej 2000m² wraz z 8 silosami o łącznej pojemności 240 ton.

Obiekty te posadowione są na działce o powierzchni 4,5 ha, teren utwardzony z powierzchnią betonową. Drogi dojazdowe o szerokości 6-8 metrów z możliwością  korzystania z objazdów centrum miasta. Własna bocznica kolejowa wraz z wagą kolejową. Przestrzeń magazynowa to 64 komory betonowe okrągłe o poj. 750 ton i 36 komór (gwiazdek) o pojemności 150 ton, wszystkie wyposażone w aktywną wentylację pozwalającą na schładzanie ziarna wraz z elektronicznym systemem kontroli temperatury. Ponadto posiadamy cztery suszarnie zbożowe o wydajności 50t o 4-6% na godzinę.

Przyjęcie ziarna odbywa się za pomocą trzech linii wyposażonych w wialnie zbożowe oczyszczające ziarno, a także agregat czyszcząco-sortujący Marot o wydajności 25-100 t/h (aspiracja indywidualna).Transport wewnętrzny odbywa się za pomocą linii przyjmujących i wydawczych o wydajności technicznej do 100 ton na godzinę składających się z redlerów i podnośników czerpakowych.

Na wyposażeniu posiadamy dwie wagi samochodowe, mechaniczne o nośności 50 ton, jedną elektroniczną wagę kolejową o nośności 100 ton i jedną wagę elektroniczną będącą wyposażeniem wieży o wydajności przelotowej 200 ton na godzinę. Maksymalna zdolność przeładunkowa to 1000-1500 ton na dobę z transportów kolejowych i 1500-2000 z wagonów samowyładowczych. Rozładunek zbóż z środków transportu samochodowego odbywa się we wiacie przy pomocy wywrotnic samochodowych natomiast załadunek odbywa się z góry przy pomocy rury zasypowej również we wiacie lub bezpośrednio z komór zewnętrznych rurą zasypową na samochody.