Kontakt handlowy: 606 351 303

Ceny skupu mokrej kukurydzy

Cena podstawowa to: 490 zł netto / tonę, przy zachowaniu 30% wilgotności. Za każdy rozpoczęty procent powyżej tej wartości pomniejszamy cenę o 15zł netto / tonę.

Ponadto:

  • zanieczyszczenia max. 10%, w tym nieużyteczne max. 2%,
  • ziarna połamane max. 8%,
  • górna granica wilgotności skupowanej kukurydzy to 40%.

Skup dotyczy ziarna zdrowego , o zapachu swoistym , nie porażonego szkodnikami, bez porostu.
Cena skupu odnosi się do dostaw loco magazyn.

 

ZAPRASZAMY