Kontakt handlowy: 606 351 303

XXIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Po raz kolejny odbyły się w Koronowie powiatowe eliminacje XXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej zorganizowane przez Powiatowy Zespół z Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Młodzi rolnicy z powiatu bydgoskiego pisali przez 60 minut test składający się z 46 pytań dotyczących produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, zagadnień z PROW 20014-2020 i wzajemnej zgodności w produkcji rolnej.

Eliminacje odbyły się w sali konferencyjnej  Elewatora w Koronowie dzięki uprzejmości prezesa spółki Pana Rafała Klorka. W tym samym czasie odbywały się eliminacje w pozostałych 18 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Pod nadzorem Komisji Konkursowej zostali wyłonieni rolnicy posiadający największą wiedzę rolniczą.

I miejsce – Patryk Bociek z Więzowna

II miejsce – Grzegorz Zmudziejewski z Witoldowa

III miejsce – Rakowski Aleksander z Buszkowa

Nagrody dla uczestników ufundowali:

– Elewator w Koronowie,

– Bank Spółdzielczy w Koronowie,

– Urząd Miejski w Koronowie,

– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koronowie,

– Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,

– Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza,

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,

– Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,

– Urząd Gminy  Sicienko

Zwycięzca z Koronowa startuje w finale wojewódzkim w dniu 05 grudnia 2013 roku w Oddziale K-P ODR w Przysieku. Życzymy mu powodzenia.

Informację opracował: Andrzej Rojek