Kontakt handlowy: 606 351 303

Ceny skupu kukurydzy mokrej – jesień 2013

Cena podstawowa to: 400 zł/t netto, przy wilgotności 30%. Za każdy procent powyżej tej wilgotności potrącamy 15 zł/t netto, a za każdy procent poniżej 30 % wilgotności dopłacamy 15 zł/t netto.
Parametry skupowanej kukurydzy:
• zanieczyszczenia max. 10%, w tym nieużyteczne max. 2% i ziarna połamane max. 8%,
• górna granica wilgotności skupowanej kukurydzy to 40%.
Skup dotyczy ziarna zdrowego , o zapachu swoistym , nie porażonego szkodnikami, bez porostu.
Cena skupu odnosi się do dostaw loco magazyn Koronowo.