Kontakt handlowy: 606 351 303

Skupujemy kukurydzę mokrą

Ceny skupu kukurydzy mokrej – jesień 2013

Cena podstawowa to: 450 zł netto / tonę, przy zachowaniu 25% wilgotności. Za każdy rozpoczęty procent powyżej tej wartości pomniejszamy cenę o 15zł netto / tonę.
Ponadto:
• zanieczyszczenia max. 10%, w tym nieużyteczne max. 2%,
• ziarna połamane max. 8%,
• górna granica wilgotności skupowanej kukurydzy to 40%.
Skup dotyczy ziarna zdrowego , o zapachu swoistym , nie porażonego szkodnikami, bez porostu.
Cena skupu odnosi się do dostaw loco magazyn Koronowo.